O projektu

ART FOR LIFE cítí potřebu znovuotevírat veřejnou diskusi o prevenci, způsobech přenosu, životě s HIV a chování společnosti vůči HIV pozitivním spoluobčanům. Rok 2013 byl nejhorším od roku 1985, co se nových případů HIV pozitivních v České republice týče. Přibylo jich 235.

Od roku 1986 odborníci v ČR odhalili či potvrdili HIV u 2144 lidí, z nichž 402 už AIDS onemocnělo a 203 na ni zemřelo.

Zatímco se nemoc v posledních letech rozšiřuje o téměř dvě stovky nakažených ročně, veřejnost ztrácí o tuto problematiku zájem a dorůstající mládeži chybí základní preventivní informace. Věříme, že našimi aktivitami budeme vyvolávat veřejnou diskuzi o problematice HIV/AIDS a o tom, jak zasahuje českou společnost.
ART FOR LIFE získává finanční prostředky primárně prodejem a dražbou uměleckých děl věnovaných českými i zahraničními umělci, a pomocí darů, k nimž motivuje firmy, organizace i jednotlivce. Všichni zúčastnění se této charitativní činnosti věnují z vlastních pohnutek, ve svém volném čase a bez nároku na honorář. Art for Life, z.s. finančně nepodporují stát ani žádné veřejné instituce.

Art for Life z.s.se sídlem Mánesova 1178/49, Praha 2, Vinohrady, PSČ: 120 00 IČ: 228 88 161 je registrováno u Ministerstva vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/84585/11-R
Č. účtu 2200144913/2010, vedený u Fio banky, a.s.

Spolupráce

Poradenství a pomoc při realizaci internetové prezentace a kompletní grafický servis poskytla v rámci sponzorského daru firma Pink Future

Za právní poradenství a zhoštění se funkce revizora občanského sdružení vřele děkujeme Petru Kallovi.

Poděkování

Miguelangelovi Cavalcantimu za zajištění operních koncertů.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři